PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pedicurepraktijk Ermelo verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Pedicurepraktijk Ermelo of om een andere reden persoonsgegevens aan Pedicurepraktijk Ermelo verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Pedicurepraktijk Ermelo, Rengersland 11, 3853 ET Ermelo, KVK 65651316. De praktijk is bereikbaar via info@pedicurepraktijkermelo.nl of telefonisch 06-82071348.

2. Welke gegevens verwerkt Pedicurepraktijk Ermelo en voor welk doel
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adres, postcode, woonplaats
b) telefoonnummer, e-mailadres

je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan. Bij het intake gesprek word u verzocht het door u ingevulde formulier te ondertekenen.

3. Bewaartermijnen
Pedicurepraktijk Ermelo bewaart de persoonsgegevens om belastingtechnische redenen voor een periode van 7 jaar. 

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Pedicurepraktijk Ermelo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Via de eigenaresse van Pedicurepraktijk Ermelo, Diana van den Berg kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pedicurepraktijk Ermelo zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.